LOKMAN - YENİ NESİL SAĞLIK BİLİŞİM YÖNETİM SİSTEMİ


Özkan Yıldırım S., Ercengiz N. F.(Executive)

TUBITAK Project, 2019 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2019
  • End Date: December 2019

Project Abstract

Sağlık hizmeti sunan kurumlar, personelin bir hiyerarşi içerisinde teşkilat şemalarına ve kuruma özgü politikalara göre varolan bilgiyi paylaşmaya

gereksinim duyar. Bu paylaşımın fiziksel dokümanlarla geleneksel yöntemlerle yapılması hizmet kalite, hız ve güvenilirliğini azaltır. Lokman projesi,

Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği'ne, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na ve Halk Sağlığı Müdürlükleri'ne bağlı tüm birimlerin arasındaki iletişimde

kullanılmak üzere her türlü dokümanın oluşturulması, güvenli şekilde depolanması, düzenlenmesi ve teşkilat yapısı ile organizasyon politikalarına

göre paylaşılmasını sağlayacak, Bulut'tan hizmet verebilecek, politika tabanlı erişim mekanizmasına sahip (XACML), mikro servis tabanlı, dağıtık

yeni nesil platform bağımsız bir sağlık bilişim sistemidir. Tüm dokümanların elektronik ortamda kullanıcıların yetkilerine göre kolay ulaşılması ve

yönetimi sağlanacaktır. Geliştirilecek açık kaynak kodlu yazılım, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 88 genel sekreterlik ve 81 İl Sağlık Müdürlükleri'ne bağlı

birimler arasındaki doküman paylaşım yükünü kaldırabilecek şekilde mikro servisler yaklaşımı kullanılarak tasarlanmış, Reaktif Manifesto'ya uygun,

yüksek derece ölçeklendirilebilir ve platform bağımsız olacaktır. Nitelik Tabanlı Erişim Kontrol (ABAC) yaklaşımını tanımlayan OASIS standardı

XACML'ı gerçekleyen bir motor kullanılacak, yazılımın fonksiyonlarına ve dokümanlara erişimler organizasyonların politikalarına göre esnek ve

genişletilebilir kontrol edilecektir.