Gazların Katalizör Yüzeyine Adsorplanma Isılarının Mikrokalorimetre Yöntemi İle Tayini


ÜNER D. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2012
  • End Date: December 2012