Türkiye’de Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Sosyokültürel ve Psikolojik Öncüllerinin ve Sonuçlarının Kuşaklararası, Kuşak içi ve Gelişim Dönemleri Temelinde İncelenmesi


Beşpınar Akgüner F. U., Sümer N.(Executive)

TUBITAK Project, 2019 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2019
  • End Date: March 2022