Kilis Ve Halep Arasında Bölünmüş Aileler Ve Akrabalık Bağları:türkiye Suriye Sınır Boylarında Dini Ve Etnik Kimlikler.


SAKTANBER A. N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2011
  • End Date: April 2022