Yeraltı sularından nitrat giderimi için elementel kükürt bazlı ototrofik ve miksotrofik denitrifikasyonun incelenmesi ve arseniğin proses performansına etkisinin irdelenmesi


Şahinkaya E.(Executive), Bayramoğlu T. H. , Çınar Ö., Uyanık S.

TUBITAK Project, 2011 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2011
  • End Date: May 2013