6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli YApıların TEspiti için Ağ Tabanlı Yazılım Hazırlama Protokolü: ÇEvre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü


Binici B. (Executive) , Yakut A. , Tuncay K. , Canbay E.

Project Supported by Other Official Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: November 2015
  • End Date: December 2018

Project Abstract

Bu Protokol, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında imzalanmıştır. Protokolün konusu 25 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar (RYTEİE)” uyarınca, (RYTEİE) ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) doğrultusunda (elastik hesap yöntemi kullanılarak) riskli yapı tespiti yapan, hesap sonuçlarını derleyerek raporlayan, tüm veriyi bir veri tabanında depolayan ve verilerin sorgulanmasına, harita üzerinde veri dağılımlarının gösterilmesi için servis sağlanmasına olanak veren bir yazılım hazırlanmasıdır.