Kokain Ve Amfetamin ile Regüle Edilen” (CART) peptidini tanidigi kabul edilen G protein kenetli reseptör ya da reseptör adaylarinin tayini


SON Ç. D. (Executive) , KASAP M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2013
  • End Date: December 2013