Önceliklendirilmiş Alanlarda Ar-Ge Proje Destekleri: Bir Etki Analizi Çalışması


ERDİL E. (Executive) , AKÇOMAK İ. S. , AYDINOĞLU A. U. , PAMUKCU M. T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: February 2019