FARKLI FORMÜLASTON VE METOTLAR KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN LİPOZOM SİSTEMLERİNİN KARAKTERİZASYONU


BAYINDIRLI A. (Executive) , KARADEMİR Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2018
  • End Date: July 2019