Çoklu İlaç Dirençli Salmonella İzolatlarındaki Plazmidlerin Çeşitliliği ve İletişim Kabiliyetleri


SOYER Y. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2014
  • End Date: October 2017