Kolinesteraz İnhibitörlerinin Analizine Yönelik Elektrokimyasal Biyodedektörlerin Tasarımı Ve Uygulamaları


TOPPARE L. K. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2011
  • End Date: December 2013