ISKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ OLASI BİR TANKER KAZASINDA DOGABİLECEK EKOSİSTEM DEGİSİKLİKLERİNİN FİTOPLANKTON SEVİYESİNDE ARASTIRILMASI


ÖZHAN K. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2014
  • End Date: January 2017