2015K121200 - GÜNAM 2. Aşama Global Mükemmeliyet ve Sanayi AraYüzü Oluşturulması


Turan R. (Executive) , Baker D. K. , Okutucu Özyurt H. T. , Tarı İ. , Güvenç Yazıcıoğlu A.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2015 - 2020

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: July 2015
  • End Date: December 2020