Gençlerle Uygulamalı Girişimcilik ve Bilişim Eğitimi2018-2-TR01-KA347-060411


Creative Commons License

Delialioğlu Ö. (Executive)

Erasmus Project, 2018 - 2019

  • Project Type: Erasmus Project
  • Begin Date: September 2018
  • End Date: July 2019

Project Abstract

Türkiye’deki genç işsizlik oranının yüksek olması ve bu gençlere sağlanan girişimcilik ve bilişim ile ilgili eğitim fırsatlarının yeterli olmaması bu projenin hazırlanmasında tetikleyici rol olmuş ve Türkiye’xxdeki yaratıcı, gelişmelere açık, yüksek enerji potansiyeline sahip gençler hedef kitlesi olarak ele alınmıştır. Projenin amacı gençlerin bilişim ve girişimcilik konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek, girişimcilik ruhunu artırmak, yaratıcı fikirleriyle yeni iş olanakları oluşturmalarına katkı sağlamak ve gençleri karar vericilerle bir araya getirerek eğitim politikalarının geliştirilmesine gençlerin de dahil edilmesini sağlamaktır.Proje katılımcıları Ankara merkez ve taşra ilçelerinden 45 Lise 9-10-11. sınıf öğrencisi, 37 bilişim teknolojileri, teknoloji ve tasarım, fen ve teknoloji, matematik gibi farklı branş öğretmenleri ve proje faaliyetlerine destek olan öğrenci asistanları olmak üzere toplam 82 kişiden oluşmaktadır. Projemiz, ODTÜ ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülmüş ve çeşitli kurumların desteği alınmıştır. Ortaklar arasında iş bölümü yapılmıştır. Bunlara ek olarak ve projede karar vericiler olarak düşünülen Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Yaygın Eğitim Müdürlüğü’xxnden uzmanlar ile girişimcilik ve bilişim teknolojileri alanında uzman kişiler de davet edilmişlerdir.Proje kapsamında düzenlenenana faaliyetler proje açılış toplantısı, bilişim ve girişimcilik eğitimleri dizayn edilmesi ve uygulaması, girişimcilik çalıştayı, kapanış toplantısı, yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik faaliyetleridir. Bilişim ve girişimcilik eğitim programı python, web tasarımı, girişimcilik, zeka oyunları, oyun tasarımı eğitimlerini içermektedir. 5 gün boyunca, günde 7 saat olarak düzenlenen bu eğitim programı gençlere 4 ayrı grupta (2 grup lise öğrencileri 2 grup öğretmenler) verilmiştir. Gruplar oluşturulurken, katılımcılara python ve web tasarımı eğitimlerinden birini seçme şansı sunulmuş, katılımcılar seçimlerine göre ilgili gruba yerleştirilmişlerdir. Eğitimlerde soru-cevap, tartışma, takım çalışması, powerpoint sunumu, bilgisayar destekli eğitim, problem çözme, beyin fırtınası, simulasyon, vb. öğrenci merkezli yaygınöğrenme yöntemleri kullanılmış, katılımcıların doğrudan uygulama yaparak öğrenmesi sağlanmış ve interaktif etkinliklere yer verilmiştir. Bu eğitimlerden iki ay sonra tüm katılımcılar için 1 günlük girişimcilik çalıştayı düzenlenmiş ve gençlerin mentörlerle buluşması sağlanarak iyi girişimcilik örnekleri paylaşılmıştır.