Küresel Valanjiniyen Okyanusal Anoksik Olayının Pelajik Ve Sığ Platform Karbonatlarındaki Kayıtlarının Karşılaştırılması: Sakarya Kıtası Ve Orta Toroslar (kb Ve Gb Türkiye)


YILMAZ İ. Ö. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2011
  • End Date: February 2019