Kolorektal kanser hücrelerinde Siklooksijenaz -2 (COX-2)’nin sodyum bütirat aracılı transkripsiyon sonrası regülasyonu.


BANERJEE S. (Executive), ERSON BENSAN A. E., BİRAND ÖZSOY A. C., MUYAN M., TERZİ ÇİZMECİOĞLU N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2017
  • End Date: December 2017