Ankara Civarı (Beypazarı-Çayırhan) Miyosen Yaşlı Gölsel-Karasal Çökellerin Devirsel Sedimantoloji, Sekans Stratigrafi, ve Sedimanter Jeokimya Yöntemleri ile Yüksek Çözünürlükte İncelenmesi


YILMAZ İ. Ö. (Executive)

TUBITAK Project, 2006 - 2009

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2006
  • End Date: August 2009