Gaz Fazda Benzenin Katalitik Hidrojenlenmesi, Kinetik İncelenmesi Ve Mekanizmanın Aydınlatılması.


ÜNER D. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2011
  • End Date: December 2011