Pichia pastoris ALKOL DEHİDROJENAZ-1 PROMOTORUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE TASARLANMIŞ PROMOTOR İLE TERAPÖTİK PROTEİN ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI


Creative Commons License

Çalık P. (Executive)

TUBITAK Project, 2017 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2017
  • End Date: February 2020

Project Abstract

Pichia pastoris ALKOL DEHİDROJENAZ-1 PROMOTORUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE

TASARLANMIŞ PROMOTOR İLE TERAPÖTİK PROTEİN ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI