DENİZLERDE BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME PROJESİ-2017 Yaz-2018 Kış Dönemi Programı


Tuğrul S. (Executive) , Uysal Z. , Kıdeyş A. E. , Salihoğlu B. , Özhan K. , Tezcan D. , et al.

Project Supported by Other Official Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: August 2017
  • End Date: June 2018

Project Abstract

Akdeniz kıyı sularında belirlenen su yönetim birimlerine kış ve yaz dönemi su kalitesi sınıflaması trofik durum belirlenmesine yönelik hidrografik  biyokimyasal ölçümleri ile su kalitesi sınıflamasının yapılması ve bölgesel değişimlerin karşılaştırmalı değerlendirme çalışması hedeflenmiştir.