Özgün ikinci nesil 2 aminoDMAP squaramit bifonksiyonel organokatalizörlerin sentez ve aktivite test çalışmaları R Baclofen öncü bileşiğinin enantioseçici sentezi


TANYELİ C. (Executive)

TUBITAK Project, 2013 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2013
  • End Date: January 2017