"Schwarzschild-de Sitter" uzay-zamanında Ro¨lativistik Burgers denklem modelinin sonlu hacim yo¨ntemleriyle teorik ve nu¨merik olarak incelenmesi


OKUTMUŞTUR B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2016
  • End Date: December 2016