Kanser Hücre Hatlarında Sirna Yüklü Manyetik Nanoparçacıklar Yoluyla Survivin İfadesinin Engellenmesi


GÜNDÜZ U. (Executive), Yalçın Azarkan S., Ünsoy G., TEZCANER A., MUTLU P.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2012
  • End Date: December 2014