Yeraltı suyu taşınımlarının Kilikya Baseni su ve besin elementi bütçesindeki yerinin gözlem, radyoizotop ve modelleme çalışmaları ile tespiti


Özhan K. , Özkan K. (Executive) , Akoğlu E.

TUBITAK Project, 2021 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2021
  • End Date: January 2024