AZA3 MOLEKÜLÜNÜN TOPOİZOMERAZ I ENZİMİ İLE OLAN ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ


PERSİL ÇETİNKOL Ö. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2017
  • End Date: December 2017