DAD TİPİ İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ KANSER HÜCRELERİ HEDEFLENMESİNDE KULLANIMI: MULTİFONKSİYONEL GÖRÜNTÜLEME VE TEŞHİS PLATFORMLARI


TOPPARE L. K. (Executive) , EKİZ KANIK F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2013
  • End Date: December 2013