Bazik koşullarda N-(5-arilpenta-2,4-diinil)-ß-enaminon bileşiklerinin halkalaşma tepkimelerinin araştırılması


ZORA M. (Executive) , DOĞAN Ö. , AKDAĞ A. , TÜRKYILMAZ S. , KANOVA N., KORKMAZ E., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: July 2019