Serebral Kortikal Bozuklukların Çoklu-Omiks Ile Araştırılması


Tunçbağ N. , Özlü N.(Executive)

TÜBİTAK International Multi-Cooperation Project, 2019 - 2022

  • Project Type: TÜBİTAK International Multi-Cooperation Project
  • Begin Date: May 2019
  • End Date: May 2022