Soy metal amonyak sentezi katalizörlerinin hidrojenle zehirlenme mekanizmasının taşma olayları ile ilişkisinin incelenmesi


ÜNER D. (Executive), ASLAN M. Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2013
  • End Date: December 2013