Pestisit tayinine dönük biyosensörlerin hazırlanması


TOPPARE L. K. (Executive) , GÖKER S. , EREL GÖKTEPE İ. , ÇORUH N. , ÇIRPAN A. , GÜNBAŞ E. G. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2016
  • End Date: December 2016