DENİZLERDE BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME PROJESİ-2018 KIŞ ve 2019 YAZ DÖNEMİ İZLEME


Creative Commons License

Tuğrul S. (Executive) , Uysal Z. , Kıdeyş A. E. , Salihoğlu B. , Özhan K. , Tezcan D. , et al.

Project Supported by Other Official Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: July 2018
  • End Date: June 2020

Project Abstract

Akdeniz kıyı sularında belirlenen su yönetim birimlerine kış ve yaz dönemi su kalitesi sınıflaması  trofik durum belirlenmesine yönelik hidrografik  biyokimyasal ölçümleri  su kalitesi sınıflamasının yapılması ve bölgesel değişimlerin karşılaştırmalı değerlenidrme çalışması