Bütünleştirilmiş Atmosferik-Hidrolojik Model Sisteminin Taşkın Olayları İçin İki Farklı Havzada Değerlendirilmesi


Yücel I. (Executive), Yilmaz K. K., Yilmaz M. T.

TUBITAK Project, 2016 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2016
  • End Date: December 2021