Kullanıcı Teknoloji Benimseme Faktörleri: Yapısal Eşitlik Modeli Yaklaşımı Ile Farklı Bağlamlarda Ampirik İncelemeler


ÖZKAN YILDIRIM S. (Executive)

TUBITAK Project, 2010 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2010
  • End Date: September 2011