CRAFT: DEVELOPING A NOVEL CLIMATE CHANGE RISK ASSESSMENT FRAMEWORK FOR CULTURAL HERITAGE IN TURKEY (funded by UK Arts and Humanities Research Council AHRC, Global Challenges Research Fund GCRF)


Huvaj Sarıhan N. , Şenol Balaban M. , Ünal Z. G. , Osman A.(Yürütücü)

Diğer Ülkelerdeki Kamu Kurumları Tarafından Desteklenmiş Proje, 2020 - 2021

  • Proje Türü: Diğer Ülkelerdeki Kamu Kurumları Tarafından Desteklenmiş Proje
  • Başlama Tarihi: Aralık 2020
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2021

Proje Özeti

Project Objective: The evaluate the impact of landslides and flash flooding on selected cultural heritage sites in Istanbul under future climate scenarios by developing susceptibility / vulnerability maps via Geographic Information Systems


Projenin amacı: Heyelan ve ani taşkınların İstanbul’da seçilecek kültürel miras sahaları üzerindeki etkisini, iklim değişikliği senaryolarını göz önüne alarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile duyarlılık ve hasar görebilirlik haritaları üzerinden değerlendirmek