Pontitler in Sakarya Kuşağı ve Arap Plakası Üzerindeki Geç Santoniyen Kampaniyen Yaşlı Pelajik İstiflerde Küresel Okyanussal Anoksik 3 Olayı OAE3 Kaydının Sedimantolojik Jeokimyasal ve Paleontolojik Yöntemlerle İncelemesi


YILMAZ İ. Ö. (Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, 2012 - 2015

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ocak 2012
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2015