ASYMMETRİC ORGANOCATALYTİC SULFA -MİCHAEL REACTİONS OF THİOLS WİTH a,b -UNSATURATED NİTRİLES TİYOLLERİN a,b -DOYMAMIŞ NİTRİLLERLE ASİMETRİK ORGANOKATALİTİK SULFA-MİCHAEL TEPKİMELERİ


TANYELİ C. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2017
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2017