Trakya ve Batı Anadolu Miyosen-Kuaterner alkalen volkanik kayalarında üst manto-kaynaklı asal gaz (He, Ne ve Ar) izotop değişimlerinin incelenmesi


Güleç N. T. , Mutlu H.(Yürütücü), Aldanmaz E.

TÜBİTAK Projesi, 2013 - 2015

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ocak 2013
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2015