Doğu Anadolu Yüksek Platosundaki Olası Pliyosen Yaşlı Plato ve Yerel Bazaltik Volkanizmanın Jeokimyasal ve Petrolojik Evrimi Litosferik ve veya Astenosferik Mantonun Etkileri ve Mağma Odası Evrim Süreçleri Fc Afc Mağma Karışımı


Güleç N. T. , Oyan V.(Yürütücü), Özdemir Y., Keskin M.

TÜBİTAK Projesi, 2014 - 2017

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Nisan 2014
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2017