Marmara Denizi Bütünleşik Model Sistemi: Faz 1


Salihoğlu B. (Yürütücü) , Tuğrul S. , Fach Salihoğlu B. A. , Yücel M. , Özhan K. , Özkan K. , et al.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2017 - 2018

  • Proje Türü: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2017
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2018