SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI


Işıksal Bostan M. , Teksöz G. (Yürütücü) , Semiz G. K.

TÜBİTAK Projesi, 2019 - 2019

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ocak 2019
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2019

Proje Özeti

Teknoloji tüketimi yerine teknolojiyi anlamaya ve üretmeye yönelik bir eğitim anlayışı ile yapılandırılmış bir eğitim modeli gençlerin ve dolayısı ile bir ülkenin geleceğinin değişmesinde önemli rol oynar. Eğitimdeki bu değişimin amacı gençlerin teknoloji ile düşünürken aynı zamanda bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki becerilerini de geliştirmeyi hedeflemektedir. Özellikle son yıllarda Türkiye’de öğrencilerin fen ve matematik alanlarına yönelik ilgilerinin azaldığı ve sınavlarda düşük puanlar elde ettikleri görülmektedir. Eleştirel düşünen, araştıran, sorgulayan olaylara bütüncül bir anlayışla yaklaşan bireylerin yetişmesi artık pek çok ülkenin eğitim hedefleri arasında yer almaktadır.

Dolayısı ile, dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de mühendislik uygulamaları eğitimi öğretim programlarının bir parçası olmaya başlamıştır. Öte yandan, iklim değişikliği, ormansızlaşma, kuraklık, enerji gereksinimi gibi küresel sorunların çözümünde teknoloji ve mühendislik uygulamalarının yanı sıra, kaynakların sürdürülebilir kullanımını da gündemdeki önemli bir konudur. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içeriğinden de anlaşıldığı gibi, kalkınma bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (FETEMM) alanlarının birleştirilerek üretilecek fikir ve projelerle mümkündür. Söz konusu fikir ve projeler aynı zamanda sürdürülebilir kaynak kullanımını da gözetmelidir: FETEMM Yeşil olmalıdır. Sürdürülebilir bir gelecek, sürdürülebilir kalkınma, mühendislik uygulamaları ve teknoloji alanlarında bağlantı kurabilen bir nesil ile mümkündür. Bağlantılı olarak, yeni nesillere bu becerileri kazandırmak öğretmenlerin sorumluluğundadır. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dönemde yapılan açıklamalarda da olduğu gibi, konu ile ilgili öğretmen eğitimi ivedi önceliklerimizden birisi olmalıdır.

Bu projenin amacı, ortaokul matematik ve fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma kavramı ile bütünleştirilmiş mühendislik uygulamaları eğitimi alanındaki, bilgi, beceri ve farkındalıklarını geliştirmek ve uygulamaya yönelik deneyimlerinin artırılmasını sağlamaktır.

Proje kapsamında fen ve matematik öğretmen adaylarına yönelik, kapsamı sürdürülebilir kalkınma odaklı yeşil FETEMM etkinlikleri olan uygulamalı bir eğitim planlanmaktadır. Eğitime öncelikle olanakların kısıtlı olduğu Anadolu’daki üniversitelerden olmak üzere özellikle Ankara ve çevresinde okuyan 40 fen ve matematik öğretmen adayı davet edilecektir. ODTÜ kampüsünde topla 7 gün (katılımcıların eğitim programına gelmesi ve ayrılması dahil) sürmesi planlanan eğitim programı, seminer, çalıştay ve atölyelerin yanı sıra alan gezilerini de içerecektir. Planlanan uygulamanın ölçme ve değerlendirmesi, araştırmacılar tarafından hazırlanacak görüşmeler, ölçek ve rubriklerle yapılacaktır.

Bu proje ile uzun vadede Türkiye’de FETEMM yaklaşımına sürdürülebilir kalkınma boyutunun eklenerek Yeşil FETEMM kavramının oluşması, kısa vadede ise, bu proje kapsamında öğretmenlerle yapılacak etkinliklerle Yeşil FETEMM kavramının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.