Alt Kretase (Aptiyen-Albiyen) ve üst Kretase (SenomaniyenTuroniyen) sedimenter istiflerindeki (KB, GB Türkiye) global anoksik ve oksik olaylarının sedimentolojik, mikropaleontolojik ve jeokimyasal kayıtları.


Altıner S. , Yılmaz İ. Ö. (Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, 2006 - 2008

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ocak 2006
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2008