Teknolojik Ürün Kullanım Evreleri Kalıcı Süregelen Ürün Deneyimi Modelinin Tasarım Sürecindeki Etkisinin Anlaşılması


Karahanoğlu A.(Executive)

TUBITAK Project, 2016 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2016
  • End Date: May 2017