Teknolojik Ürün Kullanım Evreleri Kalıcı Süregelen Ürün Deneyimi Modelinin Tasarım Sürecindeki Etkisinin Anlaşılması


Karahanoğlu A.(Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, 2016 - 2017

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2016
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2017