Pontitler in Sakarya Kuşağı ve Arap Plakası Üzerindeki Geç nSantoniyen Kampaniyen Yaşlı Pelajik İstiflerde Küresel Okyanussal Anoksik 3 Olayı Oae3 Kaydının Sedimantolojik Jeokimyasal ve Paleontoloji


Altıner S. , Yılmaz İ. Ö. (Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, 2013 - 2015

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ocak 2013
  • Bitiş Tarihi: Mart 2015