Kurşun ve Kadmiyum Ağır Metallerinin Yüksek Derişimlerine alıştırılmış Çevresel Bakterilerde Maruziyet Altındaki Fizyolojik Uyumlamanın Moleküler Kökenleri


GÖZEN A. G. (Yürütücü) , BEKLİOĞLU M. , KEPENEK E. Ş. , İZGÜ K. F. , GÜNDÜZ U. , GÜRSEL M. , et al.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2016
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2016