Kuzey Anadolu Fay Hattının Batı ve Orta Kesiminde Yeralan Jeotermal Alanların Jeokimyasal Değerlendir


Güleç N. T. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 1999 - 2002

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 1999
  • Bitiş Tarihi: Mart 2002