Türkiye Akdeniz Sahillerinde Mikro- Plastik Kompozisyonu ve Miktarının Belirlenmesi Mikro-Plastiklerin Deniz Ürünlerinde Olası Biyolojik Birikimi


Salihoğlu B. , Kideyş A. E. (Executive) , Emre Y.

TUBITAK Project, 2015 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2015
  • End Date: July 2018