Hasançelebi Hekimhan Malatya Bölgeleri Demiroksit yataklarının demir oksit bakır altın DOBA yatakları açısından incelenmesi ve bakır altın potansiyellerinin araştırılması


Güleç N. T. , Kuşcu İ.(Yürütücü), Yılmazer E., Kuşcu G., Kaymakcı N.

TÜBİTAK Projesi, 2003 - 2006

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2003
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2006