Yeraltı suyu taşınımlarının Kilikya Baseni su ve besin elementi bütçesindeki yerinin gözlem, radyoizotop ve modelleme çalışmaları ile tespiti


Özhan K. , Özkan K. (Yürütücü) , Akoğlu E.

TÜBİTAK Projesi, 2020 - 2023

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Haziran 2020
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2023