Geleneksel yoğurtlardan izole edilmiş Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus kültürlerinin16S rDNA sekanslanması ve PFGE metodu ile genotipik farklılıklarının belirlenmesi


GÜLTEKİN G. C. (Yürütücü) , ULUTAŞ M. S.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2017
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2017