Polielektrolit ve Altın Nanoparçacık İçeren Çok Katmanlı Filmlerin Yüzeyde Güçlendirilmiş Raman Spektroskopisi YGRS Alttaşı Olarak Kullanılması


ERTAŞ G. (Yürütücü) , ÖZDEMİR S.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2020 - 2021

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2020
  • Bitiş Tarihi: Mart 2021